DL एक्रोनिम्स

DL

DL को संक्षिप्त रूप हो गहिरो अध्ययन.

धेरै तहहरू भएको तंत्रिका नेटवर्कहरू प्रयोग गर्ने मेसिन लर्निङ कार्यहरूलाई जनाउँछ। एकै समयमा, तहहरूको संख्या बढाउनको लागि थप कम्प्युटर प्रशोधन शक्ति र मोडेलको लागि सामान्यतया लामो प्रशिक्षण समय चाहिन्छ।