DKIM एक्रोनिम्स

DKIM

DKIM को संक्षिप्त रूप हो DomainKeys पहिचान गरिएको मेल.

एउटा इमेल प्रमाणीकरण प्रोटोकल जसले प्रापकलाई कुनै खास डोमेनबाट आएको दाबी गरिएको इमेल वास्तवमा त्यो डोमेनको मालिकद्वारा अधिकृत गरिएको थियो भनी जाँच गर्न अनुमति दिन्छ।