DCO परिवर्णी शब्द

डीसीओ

DCO को संक्षिप्त रूप हो गतिशील विज्ञापन निर्माण.

एउटा टेक्नोलोजी जहाँ प्रदर्शन विज्ञापन ब्यानरहरू गतिशील रूपमा परीक्षण गरिन्छ र सिर्जना गरिन्छ - इमेजरी, सन्देश, इत्यादि समावेश गरी यसलाई हेर्ने प्रयोगकर्तालाई राम्रोसँग लक्षित गर्न र यसको प्रकाशित प्रणाली।