CWV एक्रोनिम्स

CWV

CWV को संक्षिप्त रूप हो मुख्य वेब महत्वपूर्णहरू.

Google को वास्तविक-विश्व, प्रयोगकर्ता-केन्द्रित मेट्रिक्सको सेट जसले प्रयोगकर्ता अनुभवका मुख्य पक्षहरूलाई परिमाण गर्छ।