CVR एक्रोनिम्स

CVR

CVR को संक्षिप्त रूप हो रूपान्तरण दर.

रूपान्तरण दर भनेको वास्तवमा रूपान्तरण गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको तुलनामा विज्ञापन वा कल-टु-एक्शन देख्ने प्रयोगकर्ताहरूको प्रतिशत हो। एक रूपान्तरण एक दर्ता, एक डाउनलोड, वा अधिक सामान्य रूपमा एक वास्तविक खरिद हुन सक्छ। रूपान्तरण दर मार्केटिङ अभियान, विज्ञापन अभियान, र ल्यान्डिङ पृष्ठ प्रदर्शन मापन को लागी एक महत्वपूर्ण मेट्रिक हो।