CTV परिवर्णी शब्द

CTV

CTV को संक्षिप्त रूप हो जडित टिभी.

एउटा टेलिभिजन जसमा ईथरनेट जडान छ वा इन्टरनेट पहुँच भएका अन्य यन्त्रहरूमा जडान गरिएका डिस्प्लेको रूपमा प्रयोग हुने टिभीहरू सहित वायरलेस रूपमा इन्टरनेटमा जडान हुन सक्छ।