CTOR एक्रोनिम्स

CTOR

CTOR को संक्षिप्त रूप हो क्लिक-टु-ओपन रेट.

क्लिक-टू-ओपन रेट डेलिभर ईमेलहरूको संख्याको सट्टामा खोलिएका ईमेलहरूको संख्या बाहिर क्लिकको संख्या हो। यस मेट्रिकले कसरी तपाइँको श्रोताको साथ डिजाईन र मेसेजिंगमा अनुमतिको प्रतिक्रिया प्रदान गर्दछ, किनकि यी क्लिकहरू केवल ती व्यक्तिहरूबाट हुन् जसले वास्तवमा तपाईंको ईमेल हेर्दछ।