CTA एक्रोनिम्स

CTA

CTA को संक्षिप्त रूप हो कल-टु-एक्शन.

सामग्री मार्केटिङको उद्देश्य पाठकहरूलाई जानकारी दिन, शिक्षित वा मनोरन्जन गर्नु हो, तर अन्ततः कुनै पनि सामग्रीको लक्ष्य भनेको पाठकहरूलाई उनीहरूले पढेको सामग्रीमा कारबाही गराउनु हो। CTA एउटा लिङ्क, बटन, छवि, वा वेब लिङ्क हुन सक्छ जसले पाठकलाई डाउनलोड, कल, दर्ता वा कार्यक्रममा भाग लिएर कार्य गर्न ड्राइभ गर्छ।