CRO परिवर्णी शब्द

CRO

CRO को संक्षिप्त रूप हो रूपान्तरण दर अनुकूलन.

यो परिवर्णी वेबसाइटहरू, ल्यान्डिङ पृष्ठहरू, सामाजिक सञ्जालहरू, र ग्राहकहरूमा रूपान्तरण हुने सम्भावनाहरूको संख्या सुधार गर्न CTA हरू सहित मार्केटिङ रणनीतिमा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण लिनको लागि लघुलेख हो।

CRO

CRO को संक्षिप्त रूप हो प्रमुख राजस्व अधिकारी.

एक कार्यकारी जसले सामान्यतया कम्पनी भित्र बिक्री र मार्केटिङ सञ्चालन दुवैको निरीक्षण गर्दछ।