CRM एक्रोनिम्स

सीआरएम

CRM को संक्षिप्त रूप हो ग्राहकसंगको सम्बन्ध व्यवस्थापन.

सफ्टवेयरको एक प्रकार जसले कम्पनीहरूलाई तिनीहरूको सम्बन्ध र जीवनचक्र भर ग्राहक अन्तरक्रियाहरू प्रबन्ध गर्न र विश्लेषण गर्न अनुमति दिन्छ। CRM सफ्टवेयरले तपाईंलाई लीडहरू रूपान्तरण गर्न, बिक्रीको पालनपोषण गर्न र ग्राहकहरूलाई कायम राख्न मद्दत गर्न सक्छ।