CPQ परिवर्णी शब्द

सीपीक्यू

CPQ को संक्षिप्त रूप हो मूल्य उद्धरण कन्फिगर गर्नुहोस्.

कन्फिगर गर्नुहोस्, मूल्य उद्धरण सफ्टवेयर एक शब्द हो जुन व्यापार-देखि-व्यावासाय (B2B) उद्योगमा सफ्टवेयर प्रणालीहरूको वर्णन गर्न प्रयोग गर्दछ जुन विक्रेतालाई जटिल र कन्फिगर योग्य उत्पादनहरूको उद्धरण गर्न मद्दत गर्दछ।