CPI परिवर्णी शब्द

आईसीसी

CPI को संक्षिप्त रूप हो ग्राहक प्रदर्शन संकेतक.

मेट्रिक्स ग्राहकको धारणामा केन्द्रित हुन्छ जस्तै रिजोल्युसनको लागि समय, स्रोतहरूको उपलब्धता, प्रयोगको सहजता, सिफारिस गर्ने सम्भावना, र उत्पादन वा सेवाको मूल्य। यी मेट्रिक्सहरू सीधै ग्राहक प्रतिधारण, अधिग्रहण वृद्धि, र प्रति ग्राहक बढेको मूल्यमा श्रेयबद्ध छन्।