CPC परिवर्णी शब्द

सीपीसी

CPC को संक्षिप्त रूप हो प्रति क्लिक लागत.

यो एक तरिका हो जुन प्रकाशकहरूले वेबसाइटमा विज्ञापन स्पेसको लागि चार्ज गर्न प्रयोग गर्छन्। विज्ञापनदाताहरूले विज्ञापन क्लिक गर्दा मात्र भुक्तानी गर्छन्, एक्सपोजरको लागि होइन। यो सयौं साइट वा पृष्ठहरूमा देखा पर्न सक्छ, तर जबसम्म यो कार्य नगरेसम्म, त्यहाँ कुनै शुल्क छैन।