CPA एक्रोनिम्स

सीपीए

CPA को संक्षिप्त रूप हो लागत प्रति अधिग्रहण.

लागत प्रति अधिग्रहण एक मार्केटिङ मेट्रिक हो जसले अभियान वा च्यानल स्तरमा एक भुक्तानी गर्ने ग्राहक प्राप्त गर्नको लागि कुल लागत मापन गर्दछ। CPA मार्केटिङ सफलता को एक महत्वपूर्ण मापन हो, सामान्यतया यसको दानेदार अनुप्रयोग द्वारा प्राप्त ग्राहक को लागत (CAC) बाट अलग।

स्रोत: बिगकमर्स