CNN एक्रोनिम्स

सीएनएन

CNN को संक्षिप्त रूप हो कन्भोलुसनल न्यूरल नेटवर्क.

एक प्रकारको गहिरो न्यूरल नेटवर्क प्राय: कम्प्युटर दृष्टि कार्यहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ।