CNAME परिवर्णी शब्द

CNAME

CNAME को संक्षिप्त रूप हो क्यानोनिकल नाम रेकर्ड.

क्यानोनिकल नाम वा CNAME रेकर्ड DNS रेकर्डको एक प्रकार हो जसले उपनाम नामलाई साँचो वा क्यानोनिकल डोमेन नाममा म्याप गर्छ। CNAME रेकर्डहरू सामान्यतया सबडोमेनको सामग्री होस्ट गर्ने डोमेनमा www वा मेल नक्सा गर्न प्रयोग गरिन्छ।