CMYK परिवर्णी शब्द

CMYK

CMYK को संक्षिप्त रूप हो स्यान, म्याजेन्टा, पहेंलो र कुञ्जी.

रङ प्रिन्टिङमा प्रयोग गरिएको CMY रङ मोडेलमा आधारित घटाउने रङ मोडेल। CMYK ले केही रङ प्रिन्टिङमा प्रयोग हुने चारवटा मसीका प्लेटहरूलाई बुझाउँछ: सियान, म्याजेन्टा, पहेंलो र कुञ्जी।