CLM Acronyms

सीएलएम

CLM को संक्षिप्त रूप हो अनुबंध जीवनचक्र व्यवस्थापन.

पुरस्कार, अनुपालन, र नवीकरण मार्फत प्रारम्भबाट एक सम्झौताको सक्रिय, पद्धतिगत व्यवस्थापन। CLM लागू गर्नाले लागत बचत र दक्षतामा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउन सक्छ।