CISO परिवर्णी शब्द

CISO

CISO को संक्षिप्त रूप हो मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी.

सूचना सम्पदा र प्रविधिहरू पर्याप्त रूपमा सुरक्षित छन् भनी सुनिश्चित गर्न उद्यम दृष्टि, रणनीति, र कार्यक्रम स्थापना र मर्मत गर्न जिम्मेवार संगठन भित्र एक वरिष्ठ-स्तरीय कार्यकारी।