CIO परिवर्णी शब्द

CIO

CIO को संक्षिप्त रूप हो मुख्य सूचना अधिकारी.

एक कम्पनी मा एक कार्यकारी-स्तर स्थिति जसको पेशा एक संगठन भित्र टेक्नोलोजी प्रयोग को व्यवस्थापन, कार्यान्वयन, र दर्शन मा केन्द्रित छ। यो जिम्मेवारी कहिलेकाहीँ CTO को रूपमा उल्लेख गरिएको छ।