CCR एक्रोनिम्स

सीसीआर

CCR को संक्षिप्त रूप हो ग्राहक मंथन दर.

ग्राहक प्रतिधारण र मूल्य मापन गर्न प्रयोग गरिने मेट्रिक। CCR निर्धारण गर्नको लागि सूत्र हो: CR = (अवधिको सुरुमा ग्राहकहरू - # मापन अवधिको अन्त्यमा ग्राहकहरू) / (मापन अवधिको सुरुमा ग्राहकहरूको #)