CCPA संक्षिप्त शब्दहरू

CCPA

CCPA को संक्षिप्त रूप हो क्यालिफोर्निया उपभोक्ता गोपनीयता कानून.

क्यालिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिकाका बासिन्दाहरूका लागि गोपनीयता अधिकार र उपभोक्ता सुरक्षा बढाउने उद्देश्यले राज्यको विधान।