CCE परिवर्णी शब्द

सीसीए

CCE को संक्षिप्त रूप हो कुराकानी ग्राहक अनुभव.

वार्तालापात्मक ग्राहक सेवा र ग्राहक अनुभव ग्राहकहरूलाई मद्दत गर्ने तरिकाहरू हुन् जसले समस्याहरूको श्रृंखला समाधान गर्नुको सट्टा दीर्घकालीन सम्बन्ध निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ।

स्रोत: कुस्टोमर