CASS एक्रोनिम्स

CASS

CASS को लागी एक्रोनिम हो कोडिंग सटीकता समर्थन प्रणाली.

संयुक्त राज्य हुलाक सेवा (USPS) द्वारा सडक ठेगानाहरू सच्याउने र मिलाउने सफ्टवेयरको शुद्धता मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गरिएको प्रणाली।