CAN-SPAM परिवर्णी शब्दहरू

CAN-SPAM

CAN-SPAM को संक्षिप्त रूप हो गैर-घोर अश्लील साहित्य र मार्केटिंग को आक्रमण नियन्त्रण गर्दै.

यो 2003 मा पारित गरिएको अमेरिकी कानून हो जसले व्यवसायहरूलाई अनुमति बिना इमेल गर्न निषेध गर्दछ। तपाईंले सबै इमेलहरूमा सदस्यता रद्द गर्ने विकल्प समावेश गर्न आवश्यक छ र तपाईंले व्यक्त अनुमति बिना यसमा नामहरू थप्नु हुँदैन।