CAGR एक्रोनिम्स

CAGR

CAGR को संक्षिप्त रूप हो चक्रवाढ वार्षिक वृद्धि दर.

दुई वर्षहरू बीचको राजस्व वृद्धिको वार्षिक औसत दर, वृद्धि तीव्र रूपमा चक्रवृद्धि दरमा भएको मानिन्छ।

स्रोत: गार्टनर