CAC परिवर्णी शब्द

CAC

CAC को संक्षिप्त रूप हो ग्राहक प्राप्तिको लागत.

उत्पादन वा सेवा खरिद गर्न ग्राहकलाई जित्ने लागत। एक महत्त्वपूर्ण इकाई आर्थिक रूपमा, ग्राहक अधिग्रहण लागतहरू प्राय: ग्राहकको जीवनकाल मूल्यसँग सम्बन्धित हुन्छन्। CAC को साथ, कुनै पनि कम्पनीले प्रत्येक ग्राहक प्राप्त गर्न कति खर्च गरिरहेको छ भनेर मापन गर्न सक्छ।