BOGO परिवर्णी शब्द

BOGO

BOGO को संक्षिप्त रूप हो एउटा पाउँनुहोस्.

"एउटा किन्नुहोस्, एउटा सित्तैं पाउनुहोस्" वा "एउटाको मूल्यको लागि दुई" बिक्री प्रमोशनको साधारण रूप हो।