BDR Acronyms

Bdr

BDR को संक्षिप्त रूप हो व्यापार विकास प्रतिनिधि.

एक वरिष्ठ-स्तर विशेष बिक्री भूमिका जुन नयाँ व्यापार सम्बन्ध, साझेदार, र अवसरहरूको विकासको लागि जिम्मेदार छ।