BDBP एक्रोनिम्स

BDBP

BDBP को संक्षिप्त रूप हो ब्रान्ड पर्सोनाको खरिद निर्णय.

कारणहरूको सूची जसले तपाइँको लक्षित दर्शकहरूको एक विशेष खण्डलाई तपाइँबाट केहि किन्नको लागि प्रेरित गर्दछ र कारणहरू जुन निश्चित रूपमा उनीहरूलाई नगर्न बताउनेछ।