B2C एक्रोनिम्स

B2C

B2C को संक्षिप्त रूप हो उपभोक्तालाई व्यवसाय.

व्यवसायको परम्परागत व्यापार मोडेल सीधा उपभोक्तालाई मार्केटिङ। B2C मार्केटिङ सेवाहरूमा अनलाइन बैंकिङ, लिलामी र यात्रा समावेश छ, खुद्रा मात्र होइन।