B2B एक्रोनिम्स

B2B

B2B को संक्षिप्त रूप हो व्यवसाय बाट व्यापार.

B2B ले अर्को व्यवसायमा मार्केटिङ वा बिक्री गर्ने कार्यलाई वर्णन गर्दछ। धेरै खुद्रा पसल र सेवाहरूले अन्य व्यवसायहरू पूरा गर्छन् र धेरै जसो B2B लेनदेनहरू पर्दा पछाडि हुन्छन् उपभोक्ताहरू पुग्नु अघि।