AWS एक्रोनिम्स

AWS

AWS को संक्षिप्त रूप हो Amazon वेब सेवाहरू.

अमेजनका वेब सेवाहरूको १ technologies technologies भन्दा बढी सेवाहरू टेक्नोलोजी, उद्योग, र प्रयोग मामिलाहरूको विस्तृत दायराका लागि मूल्य निर्धारणको लागि एक भुक्तानी-रूपमा-रूप-जाने प्रस्ताव प्रदान गर्दछ।