ATT एक्रोनिम्स

ATT

ATT को संक्षिप्त रूप हो अनुप्रयोग ट्र्याकिंग पारदर्शिता.

Apple iOS यन्त्रहरूमा एउटा ढाँचा जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई तिनीहरूको प्रयोगकर्ता डेटा कसरी प्रयोगकर्ता वा मोबाइल अनुप्रयोगद्वारा यन्त्रद्वारा ट्र्याक गरिन्छ भन्ने अधिकार दिने र हेर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ।