ASR परिवर्णी शब्द

ASR

ASR को संक्षिप्त रूप हो स्वचालित बोली मान्यता.

प्राकृतिक भाषण बुझ्न र प्रक्रिया गर्न प्रणालीहरूको क्षमता। ASR प्रणालीहरू आवाज सहायकहरू, च्याटबटहरू, मेसिन अनुवाद, र थपमा प्रयोग गरिन्छ।