ASIN परिवर्णी शब्द

जस्तै

ASIN को संक्षिप्त रूप हो Amazon मानक पहिचान नम्बर.

Amazon.com द्वारा तिनीहरूको ईकमर्स साइट भित्र उत्पादन पहिचानको लागि तोकिएको उत्पादनको लागि १० अक्षरहरू र/वा संख्याहरूको अद्वितीय पहिचानकर्ता। पुस्तकहरूको लागि, ASIN ISBN हो।