ASA एक्रोनिम्स

एएसए

ASA को संक्षिप्त रूप हो उत्तर को लागी औसत गति.

एक ग्राहक सेवा प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक जसले ग्राहक सेवा प्रतिनिधिसँग कुरा गर्न सक्षम हुनु अघि ग्राहकले कति समय पर्खनुभएको छ भनेर मापन गर्दछ।