AR परिवर्णी शब्द

AR

AR को संक्षिप्त रूप हो augmented वास्तविकता.

एक टेक्नोलोजी जसले कम्प्युटर-उत्पन्न भर्चुअल अनुभवलाई वास्तविक संसारको प्रयोगकर्ताको दृश्यमा सुपरइम्पोज गर्छ, यसरी समग्र दृश्य प्रदान गर्दछ।