API परिवर्णी शब्द

एपीआई

API को संक्षिप्त रूप हो अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग ईन्टरफेस.

एक अर्काबाट डाटा अनुरोध, प्रसारण र उपभोग गर्न भिन्न प्रणालीहरूको लागि एउटा माध्यम। जसरी ब्राउजरले HTTP अनुरोध गर्दछ र HTML फिर्ता गर्छ, API हरू HTTP अनुरोधको साथ अनुरोध गरिन्छ र सामान्यतया XML वा JSON फिर्ता गर्दछ।