AOOH परिवर्णी शब्द

AOOH

AOOH को संक्षिप्त रूप हो घर बाहिर अडियो.

अडियो आउट-अफ-होम™ विज्ञापन गतिशील रूपमा प्रसारित हुन्छ, मागमा अडियो विज्ञापनहरू र क्युरेट गरिएको प्लेलिस्टहरू जुन लक्षित गर्न सकिन्छ र विशेष समयमा स्थानहरूको कुनै पनि संयोजनमा प्ले गर्न सकिन्छ।

स्रोत: Vibenomics