ANA एक्रोनिम्स

ANA

ANA को संक्षिप्त रूप हो राष्ट्रिय विज्ञापनदाता संघ.

he ANA संयुक्त राज्यको विज्ञापन उद्योगको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा ठूलो व्यापार संघ हो। मूल रूपमा राष्ट्रिय विज्ञापन प्रबन्धकहरूको संघ भनेर चिनिने, यो क्षेत्रीय र राष्ट्रिय विज्ञापन उद्योगहरू, निर्माताहरू र डिलरहरू, र विज्ञापनदाताहरू र एजेन्सीहरू बीचको सहकारी सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्न स्थापना भएको थियो।

स्रोत: ANA