AI परिवर्णी शब्द

AI

AI को संक्षिप्त रूप हो कृत्रिम खुफिया.

कम्प्युटर विज्ञानको एउटा फराकिलो शाखा हो जसले सामान्यतया मानव बुद्धिको आवश्यकता पर्ने कार्यहरू गर्न सक्षम स्मार्ट मेसिनहरू निर्माण गर्न सक्छ। मेसिन लर्निङ र गहिरो सिकाइमा भएका प्रगतिहरूले प्राविधिक उद्योगको लगभग हरेक क्षेत्रहरूमा एक प्रतिमान परिवर्तन सिर्जना गर्दैछ।