AE एक्रोनिम्स

AE

AE को संक्षिप्त रूप हो लेखा कार्यकारी.

यो एक बिक्री टोली सदस्य हो जसले बिक्री योग्य अवसरहरूसँग सम्झौताहरू बन्द गर्दछ। तिनीहरू सामान्य खाता टोली सदस्य हुन् जुन खाताको लागि नेतृत्व विक्रेताको रूपमा तोकिएको छ।