4P एक्रोनिम्स

4P

4P को संक्षिप्त रूप हो उत्पादन, मूल्य, स्थान, पदोन्नति.

मार्केटिङको 4P मोडेलले तपाईंले बिक्री गरिरहनुभएको उत्पादन वा सेवा, तपाईंले कति शुल्क लिनुहुन्छ र यसको मूल्य, तपाईंले यसलाई कहाँ प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ, र तपाईंले यसलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा समावेश गर्दछ।