Rep रिपोर्टहरू प्रत्येक B3B CMO लाई बाँच्न आवश्यक छ र २०२० मा फल्छ

जबकि मार्केटिंग नेताहरूको हजारौं डाटा पोइन्टहरू र सयौं रिपोर्टहरूमा पहुँच हुन सक्छ, तिनीहरू व्यापारमा सर्वाधिक प्रभावकारी हुनेहरूमा केन्द्रित नहुन सक्छ।