एक लगइन आवश्यक गर्न WordPress मा पृष्ठहरू प्रतिबन्धित गर्नुहोस्

यस हप्ता, हामी एक ग्राहक साइटमा एक अनुकूलन विषयवस्तु कार्यान्वयन समाप्त गर्दै थियौं र उनीहरूले अनुरोध गरे कि हामी केही प्रकारको अन्तर्क्रिया निर्माण गर्न सक्छौं जहाँ केही पृष्ठहरू पंजीकृत ग्राहकहरूमा सीमित थिए। सुरुमा हामीले तेस्रो पार्टी प्लगइनहरू कार्यान्वयन गर्ने बारेमा सोचेका थियौं, तर समाधान वास्तवमै एकदम सरल थियो। पहिलो, हामीले पृष्ठ टेम्प्लेटलाई एक नयाँ फाईलमा प्रतिलिपि बनायौं (कुनै पनि नाम ठीक छ, बस php एक्स्टेन्शन कायम राख्नुहोस्)। पृष्ठको शीर्षमा,