आउटडोर मार्केटिंग प्रयासहरू कसरी मापन गर्छन्?

हामी अक्सर मार्केटिंग अवसरहरूलाई वेवास्ता गर्दछौं जुन यति देखिने छ कि हामी तिनीहरूलाई नदेखेसम्म एक दिन पनि जाँदैनौं। बिलबोर्डमा आउटडोर मार्केटिंग ती रणनीतिहरू मध्ये एक हो। धेरै मार्केटिंग च्यानलहरू जस्तै, त्यहाँ निर्दिष्ट रणनीतिहरू छन् र बिलबोर्ड मार्केटिंगका साथ अवसरहरू जुन अन्यले दिन सक्दैन। र एक उत्तम रणनीति प्रदान गरियो, लगानीमा फिर्तीले अन्य मार्केटिंग च्यानललाई पनि पार गर्न सक्छ। बिलबोर्डहरू सबै उद्योगहरूमा व्यवसायको लागि अत्यधिक प्रभावकारी हुन सक्छ। सिग्नारामा बाट यो इन्फोग्राफिकमा