नीलसन स्याउको तुलना गर्न कवचमा, पोडकास्टिंग ब्लगिंगमा

मेरो प्रविष्टि अघिल्लो 'ट्यूबहरू' मा इन्टरनेटमा भरे पछि, यो सँधै मलाई छक्क पर्दछ जब विशेषज्ञहरू भनेर दावी गर्ने मान्छेहरू खडा हुन्छन् र वास्तवमै मूर्ख भन्छन्। नील्सेनले भर्खर पोडकास्ट प्रयोगकर्ताहरूको ब्लगिging्गको तुलनामा जारी गर्‍यो। यो धेरै विचित्र तुलना हो। पोडकास्ट प्रयोगकर्ताहरू उपभोक्ता हुन्, र ब्लगरहरू आपूर्तिकर्ता हुन्। तिनीहरू संसारमा कसरी सम्बन्धित छ? किनभने दुबै इन्टरनेट प्रयोग गर्छन्? कसरी मुख्यधारा मिडिया छैन अर्को उदाहरण