पर्फेक्टब्यानर: ब्यानर विज्ञापनहरूको लागि परीक्षण, अनुकूलन, र स्वचालन

हाम्रो साइटमा हाम्रो ब्यानर विज्ञापन छ र म प्राय: सबै भन्दा बढि जानकार विज्ञापनदाताहरूको लागि ब्यानर विज्ञापनहरूको मद्दतहरू स्वीकार गर्छु। उनीहरूले महसुस गर्छन् कि तिनीहरुले यहाँका ट्राफिकको पूर्ण लाभ लिन गइरहेका छैनन् जबसम्म उनीहरू आफ्नो ब्यानर विज्ञापनको परीक्षण गर्दैनन र अप्टिमाइज गर्छन्। गुगल सहित अधिकांश प्रणालीहरूमा यो गाह्रो काम हो। तपाईंले बहु उदाहरणहरू अपलोड गर्नुपर्नेछ, त्यसो भए तिनीहरूलाई केहि सांख्यिकीय वैधता प्राप्त गर्न लामो समयसम्म चल्नुहोस् (जुन लामो समय लिन सक्दछ)।